การฉีดวัคซีนตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข ปี 2566

14 ก.พ. 66

อบต.สำโรง ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวตำบลสำโรง เข้ารับการฉีดวัคซีนตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข ปี 2566 เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค ลดการป่วยรุนแรง และป้องกันการแพร่ระบาดของโรค รายละเอียดตามตารางด้านล่าง

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :